Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Krakowskiej Bursy Szkolnej

Niezbędne informacje przy zakwaterowaniu wychowanków:

  1. Do Bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Po wejściu do budynku Bursy każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Bursy.
  2. Do Bursy może wejść z wychowankiem tylko jeden Rodzic, który nie wykazuje objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Rodzić może wejść tylko na krótką chwilę (pomoc w wniesieniu bagażu), prosimy o szybkie opuszczanie bursy. Do Bursy nie mogą wchodzić żadne postronne osoby. Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tego nakazu. Po wejściu do budynku Bursy każdemu Rodzicowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Bursy.
  3. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas rodzice/opiekunowie prawni wychowanka nie posyłają go do Bursy i są zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  4. Po każdorazowym wejściu do budynku Bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy apartamentów w których będą mieszkać wychowankowie).
  5. Na terenie Bursy należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.
  6. Przed wejściem do Bursy prosimy zachować bezpieczny odstęp od innych osób oczekujących na zakwaterowanie.
  7. Informacja o przydziale apartamentu oraz odbiór karty wejściowej (do budynku Bursy i wskazanego apartamentu) będzie miało miejsce przy okienku znajdującym się po lewej stronie od wejścia do budynku Bursy (okienko od pokoju wychowawców).
  8. Do Bursy nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, kuchenki elektryczne itd. (informacja w regulaminie).
  9. Wychowankowie proszeni są o zabranie ze sobą własnego kompletu pościeli, prześcieradła oraz poszewek na pościel (wymiar materaca 90×200), rzeczy osobistych, własnych środków higienicznych oraz sztućców, talerzyka, miski i kubka dla własnego użytku. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy, aby w dniu zakwaterowania wychowankowie przywozili ze sobą tylko niezbędne rzeczy i przedmioty codziennego użytku!
  10. Wychowankowie zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej), zgodnie z wprowadzoną przez Dyrektora Bursy procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Krakowskiej Bursy Szkolnej – dostępnej na stronie internetowej.