Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

ZGŁASZANIE OBECNOŚCI WYCHOWANKA

Szanowni Państwo, Prosimy o przesyłanie informacji na miesiąc listopad br. wyłącznie od tych rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci będą przebywać w Krakowskiej Bursie Szkolnej w celu odbywania zajęć praktycznych lub edukacji zdalnej.

PŁATNOŚCI LISTOPAD 2020

Szanowni Państwo, Przypominamy, iż od 1 listopada br. wychowankowie którzy nie będą przebywać w Bursie są całkowicie zwolnieni z opłat za czesne i wyżywienie. Wobec powyższego prosimy rodziców tych wychowanków o

KOMUNIKAT – PRACA BURSY !!!

Szanowni Państwo, Pomimo wprowadzenia obostrzeń w działalności szkół ponadpodstawowych, które w strefach czerwonych przeszły na tryb zdalny lub w strefach żółtych na tryb hybrydowy działalność naszej Bursy będzie w dalszym

KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo, W wyniku decyzji Rządu RP od 17 października br. szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej (m.in. miasto Kraków) przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Niezwłocznie po pojawieniu się przepisów wykonawczych w