Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

Regulamin 2021/2022

Regulamin korzystania z jadalni

  1. Wychowankowie przed wejściem na jadalnię mają obowiązek zdezynfekować ręce, zmienić obuwie i pozostawić odzież wierzchnią w swoich pokojach.
  2. Ze względu na fakt, że jest epidemia, jadalnia znajduje się również na dole w świetlicy.
  3. Na jadalni obowiązuje nakaz noszenia maseczki do momentu zajęcia miejsca przy stoliku oraz po zakończeniu posiłku.
  4. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przebywania na jadalni w skarpetkach lub boso.
  5. Posiłki przygotowywane są w dni nauki szkolnej, tj. od poniedziałku do piątku
  6. Posiłki wydawane są z podziałem na grupy w godzinach:

ŚNIADANIE

OBIAD KOLACJA

6:15 – 6:30 czas ogólnodostępny

6:30 – 7:00 parter, piętro 1

7:00 – 7:30 piętro 2, piętro 3

7:30 – 8:00 piętro 4, piętro 5

8:00 – 8:45 czas ogólnodostępny

13:30 do 14:15 parter, piętro 1,

14:15 do 15:00 piętro 2, piętro 3

15:00 do 15:45 piętro 4, piętro 5

15:45 do 16:30 czas ogólnodostępny

18:00 – 18:30 parter, piętro 1

18:30 – 19:00 piętro 2, piętro 3

19:00 – 19:30 piętro 4, piętro 5

19:30 – 19:45 czas ogólnodostępny

 

Wychowankowie, którzy w danym dniu kończą lekcje o późniejszej godzinie i nie zdążą odebrać posiłku w godzinach wydawania, mają obowiązek zgłosić ten fakt poprzez wpisanie się na listę – własnym długopisem (znajdującą się w jadalni) do godziny 11:00. Tylko na tej podstawie obiad lub kolacja będą odłożone i wydane po godzinie 16:30 lecz nie później niż do 21:00.

7. W punkcie wydawania posiłków obowiązuje kolejka z zachowaniem bezpiecznego 1,5 m odstępu od innych osób.

8. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania: nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.

9. Po spożyciu posiłku należy po sobie posprzątać:

  • brudne naczynia oraz tacki należy odnieść w wyznaczone do tego miejsce,
  • pozostałości na talerzach należy wyrzucać do wydzielonego kosza,

10. Wychowankowie do swojej dyspozycji na jadalni mają kuchenkę mikrofalową. Każdorazowe korzystanie z wyżej wymienionego sprzętu powinno zakończyć się posprzątaniem po sobie.

11. Za nie stosowanie się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie będą przyznawane punkty ujemne.

12. Wychowanek, który zgromadzi na swoim koncie 3 punkty ujemne zobowiązany będzie do wykonania dyżuru karnego: sprzątania wyznaczonych pomieszczeń.

13. Nad bezpieczeństwem wychowanków na jadalni czuwają wychowawcy Krakowskiej Bursy Szkolnej, którzy mogą interweniować w przypadkach niewłaściwego zachowania.

14. Zabrania się wynoszenia poza teren jadalni naczyń kuchennych (talerzy, sztućców, szklanek itp.) będących własnością bursy.