Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW NA CZAS POBYTU W BURSIE

 1. Przyjazd do Bursy w dniu 07.06.2020r. (niedziela) od godziny 12:00. Wyjazd z Bursy w dniu 10.06.2020r. (środa) do godziny 18:00. Następnie Bursa będzie czynna od dnia 14.06.2020r., na czas trwania matur pisemnych z pozostałych przedmiotów – po indywidualnych uzgodnieniach z wychowankami (w zależności od dat egzaminów).
 2. Do Bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Po wejściu do budynku Bursy każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Bursy.
 3. Do Bursy nie mogą wchodzić Rodzice ani inne postronne osoby.
 4. Po każdorazowym wejściu do budynku Bursy i na jadalnię należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy pokoi maturzystów).
 5. Na terenie Bursy należy zachować co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.
 6. W okresie pobytu w Bursie obowiązuje zakaz zapraszania do swoich pokoi innych wychowanków. Należy unikać spotkań grupowych.
 7. Bursa zapewnia całodzienne wyżywienie. Każdy wychowanek w jadalni ma przypisane miejsce do spożywania posiłków (oznaczone imieniem i nazwiskiem).
 8. Maturzyści zostaną zakwaterowani w swoich pokojach.
 9. Maturzyści zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej), zgodnie z wprowadzoną przez Dyrektora Bursy procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Krakowskiej Bursy Szkolnej.
 10. Maturzyści opuszczają Bursę jedynie w celu udania się do szkoły na egzaminy. Po powrocie do Bursy zaleca się przebywanie w swoim pokoju.
 11. Każdy maturzysta przed zakwaterowaniem w Bursie, za pomocą platformy AUTENTI zobowiązany jest podpisać w formie elektronicznej oświadczenie. W przypadku niepodpisania oświadczenia maturzysta nie będzie mógł zostać zakwaterowany w Bursie.