Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

INFORMACJA O ZASADACH I WARUNKACH ZAKWATEROWANIA W KRAKOWSKIEJ BURSIE SZKOLNEJ

Z przyjemnością informujemy naszych Wychowanków i ich Rodziców o otwarciu Bursy w dniu 3 września (niedziela) br. od godziny 14.00. Na młodzież będą czekać wychowawcy, którzy będą koordynowali zakwaterowanie.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:

 • podpisania umowy w dwóch egzemplarzach (jeżeli na umowie są dane obojga rodziców, umowa również musi zostać podpisana przez oboje rodziców) i regulaminu oraz dostarczenia oryginałów w formie papierowej w dniach 3 lub 4 września br. (dokumenty dostępne w zakładce „zakwaterowanie 2017/2018”)
 • uregulowania do 10 września br. opłat za pobyt wychowanka/podopiecznego za miesiąc wrzesień w łącznej kwocie 390 zł,
 • wpłacenia do 10 września br. opłaty jednorazowej, bezzwrotnej za wydanie kart do pokoi i budynku oraz kluczyków do schowków: 60 zł.

Wpłaty za pobyt dziecka należy dokonywać do dnia 10-tego każdego miesiąca na konto Bursy:

Krakowska Bursa Szkolna

Millenium Bank

90 1160 2202 0000 0003 0907 3873

UWAGA: W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

Niezbędne informacje przy zakwaterowaniu:

  1. W dniu zakwaterowania rodzice zobowiązani są do zapewnienia posiłku swoim dzieciom. Pracownicy stołówki będą wydawać posiłki od dnia 4.09.2017r.
  2. Wychowankowie, którzy nie stawią się w dniu zakwaterowania (tj. 3.09.2017r) bez wcześniejszego powiadomienia o przyczynie swojej nieobecności, zostaną skreśleni z listy mieszkańców Bursy.
  3. Do Bursy nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, kuchenki elektryczne itd. (informacja w regulaminie)
  4. Młodzież proszona jest o zabranie ze sobą własnego kompletu pościeli (poszwa- 135×200, poszewka- 70×80, prześcieradło- 90×200), rzeczy osobistych, własnych środków higienicznych oraz sztućców, talerzyka, miski i kubka dla własnego użytku.