Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

Nowi wychowankowie – dokumentacja rekrutacyjna!

Kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są:

przesłać skan podpisanej umowy drogą mailową na adres:sekretariat@akcesweb.kylos.pl  do dnia 12 lipca 2019 r.

dokonać bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do dnia 12 lipca 2019 r.

Dostarczyć oryginał podpisanej umowy w terminie od dnia 28 sierpnia 2019 r. do dnia 02 września 2019 r. w godzinach pracy bursy.

Godziny pracy bursy zostaną opublikowane na stronie Krakowskiej Bursy Szkolnej.

Brak dostarczenia podpisanej umowy w wyżej wymienionych terminach jest równoznaczny ze skreśleniem z listy osób przyjętych.