Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

Obecni wychowankowie – dokumentacja rekrutacyjna!

Obecni Wychowankowie przyjęci do Bursy zobowiązani są:

dostarczyć oryginał podpisanej umowy do dnia 19 czerwca 2019r.

> dokonać bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do dnia 19 czerwca 2019r.

 

Brak dostarczenia podpisanej umowy w wyżej wymienionych terminach oraz brak opłaty wpisowej będzie równoznaczne ze skreśleniem z listy osób przyjętych.