Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

PŁATNOŚĆ ZA STYCZEŃ ORAZ LUTY 2021

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że  wychowankowie którzy nie będą przebywać w Bursie w miesiącu styczniu  2021 roku, są całkowicie zwolnieni z opłat za czesne i wyżywienie. Wobec powyższego prosimy rodziców tych wychowanków o niedokonywanie płatności za miesiąc styczeń br.
Z kolei od wychowanków planujących przebywać w Bursie na nauczaniu zdalnym lub w celu odbywania zajęć praktycznych pobierane będą płatności wyłączenie w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim przebywali oni w danym miesiącu w Bursie (przykładowo wychowanek, który przebywał w Bursie połowę miesiąca zapłaci czesne w wysokości 130,00 złotych + stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu).

O wysokości opłat będziecie Państwo poinformowani na koniec danego miesiąca drogą mailową.

Prosimy o przesyłanie informacji o obecności dziecka w bursie w  miesiącu grudniu wyłącznie od tych rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci będą przebywać w Krakowskiej Bursie Szkolnej w celu odbywania zajęć praktycznych lub edukacji zdalnej. Brak informacji od Państwa oznacza dalszą kontynuację nauki zdalnej dziecka z domu.

Prosimy również Państwa o dalsze śledzenie na bieżąco komunikatów pojawiających się na naszej stronie, odnośnie działalności Bursy, które będą aktualizowane w zależności od dalszych decyzji Rządu RP.

Krakowska Bursa Szkolna