Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

Stypendium

Ważna informacja❗️ Chcecie otrzymać stypendium w wysokości 500zł/mc? Dokumenty można składać do 1 marca !
Przeczytajcie bo warto 🤓

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 r. będą przyznawane stypendia:

> dla uczniów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:
1) za szczególne osiągnięcia artystyczne,
2) za szczególne osiągnięcia sportowe,
3) za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych.

Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:
a) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto.

Dokumenty należy składać w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.

więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na str.:

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny?fbclid=IwAR1v-c5VEAZZ2YrbbpT7N8g-yMU5uJCU9dU4UqXoRKo8kvNZQwokwKQRpn0