Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019

  • czesne za miesiąc: 220 zł  (stała kwota bez względu na nieobecności w Bursie)
  • stawka żywieniowa dzienna: 12 zł (tylko w dni nauki szkolnej; odpisy od 5 dni nieobecności, po zgłoszeniu przesłanego tylko drogą elektroniczną)
  • bezzwrotna opłata wpisowa: 100 zł
  • weekendy wyjazdowe (harmonogram będzie ustalony w sierpniu br. – średnio będą to dwa weekendy w miesiącu)