Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

WSTĘPNA REKRUTACJA 2018/2019 ZAKOŃCZONA

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy wstępną rekrutację na rok szkolny 2018/2019. Lista osób przyjętych została udostępniona, za pomocą indywidualnych numerów identyfikacyjnych.

Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej,  będziemy przeprowadzać dodatkowy nabór spośród osób z listy rezerwowej.

 

Nowi Wychowankowie przyjęci do Bursy zobowiązani są:

> przesłać skan podpisanej umowy drogą mailową na adres: sekretariat@akcesweb.kylos.pl  do dnia 12 lipca 2018 r.

> dokonać bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do dnia 12 lipca 2018 r.

> dostarczyć oryginał podpisanej umowy w terminie od dnia 28 sierpnia 2018 r. do dnia 02 września 2018 r. w godzinach pracy bursy.

 

Brak dostarczenia podpisanej umowy w wyżej wymienionych terminach oraz brak wpłaty opłaty wpisowej będzie równoznaczny ze skreśleniem z listy osób przyjętych.