Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

WYNIKI REKRUTACJI DLA WYCHOWANKÓW PRZYJĘTYCH DO BURSY PO RAZ PIERWSZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kwestionariusz B -

KWESTIONARIUSZ B

A. DANE OSOBOWE WYCHOWANKA


B. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. PIERWSZY RODZIC/OPIEKUN PRAWNY


2. DRUGI RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

W części „DRUGI RODZIC” należy podać dane identyfikacyjne i osobowe rodzica dziecka, który wspólnie z innym rodzicem opiekuje się dzieckiem i współdzieli z nimi gospodarstwo domowe albo w przypadku nie współdzielenia z nimi gospodarstwa domowego ma również powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Jeżeli drugiego rodzica brak lub jeden z rodziców nie ma powierzonego wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, to tej części kwestionariusza nie wypełniamy.

C. INFORMACJE SZKOLNE

1. Szkoła pierwszego wyboru

*(uczniowie klas II i wyżej na rok szkolny 2022/2023 wypełnieją tylko dla tej szkoły do której uczęszczają)

2. Szkoła drugiego wyboru


3. Szkoła trzeciego wyboruZgłoszono elektronicznie przez wskazanych w kwestionariuszu rodziców/opiekunów prawnych kandydata/kandydatki