Tel. stacjonarny

12 359 38 26

Tel. kom.

500 841 960

WYPROWADZKA Z BURSY W DNIU 25.06.2021

Kwestionariusz A - dla obecnych wychowanków Bursy

KWESTIONARIUSZ A

A. DANE OSOBOWE WYCHOWANKA


B. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. PIERWSZY RODZIC/OPIEKUN PRAWNY


2. DRUGI RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

W części „DRUGI RODZIC” należy podać dane identyfikacyjne i osobowe rodzica dziecka, który wspólnie z innym rodzicem opiekuje się dzieckiem i współdzieli z nimi gospodarstwo domowe albo w przypadku nie współdzielenia z nimi gospodarstwa domowego ma również powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Jeżeli drugiego rodzica brak lub jeden z rodziców nie ma powierzonego wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, to tej części kwestionariusza nie wypełniamy.

C. INFORMACJE SZKOLNEZgłoszono elektronicznie przez wskazanych w kwestionariuszu rodziców/opiekunów prawnych kandydata/kandydatki